Badanie Test wysiłkowy (próba wysiłkowa) Toruń

Badanie Test wysiłkowy (próba wysiłkowa) Toruń

to badanie pozwalające na ocenę pracy serca podczas wysiłku. Badanie odbywa się na ruchomej bieżni. Podczas próby wysiłkowej lekarz ocenia zapis EKG i zmiany ciśnienia tętniczego w trakcie wysiłku fizycznego.

Test wysiłkowy pozwala na wykrycie choroby wieńcowej i zaburzeń rytmu serca. Badanie jest zalecane u pacjentów, którzy zgłaszają okołowysiłkowe bóle w klatce piersiowej, duszności oraz obniżenie tolerancji wysiłku. Test wysiłkowy jest przeznaczony także dla chorych po przebytym zawale serca, w celu oceny wydolności serca.

Test wysiłkowy jest szczególnie zalecany dla sportowców, ponieważ pozwala sprawdzić pracę serca podczas wysiłku i jednocześnie ustalić bezpieczną granicę intensywności wysiłku fizycznego.

Przed rozpoczęciem testu wysiłkowego pacjentowi wykonuje się EKG w spoczynku. Następnie, po odtłuszczeniu skóry, do klatki piersiowej przyklejane są elektrody EKG połączone z urządzeniem zapisującym przebieg badania. Na ramię zakładany jest mankiet służący do pomiarów ciśnienia.

Test rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni. Co trzy minuty zwiększany jest kąt nachylenia i prędkość przesuwu bieżni, co przez pacjenta odbierane jest jako marsz „pod górkę”. Na każdym etapie testu wysiłkowego dokonywane są pomiary ciśnienia tętniczego.

W trakcie badania pacjent proszony jest o informowanie o wszelkich niepokojących objawach takich jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność lub zmęczenie. Test przerywany jest po osiągnięciu limitu tętna, po pojawieniu się dolegliwości, zmian w zapisie EKG lub wzrostu ciśnienia tętniczego.

Na około 4 godziny przed badaniem pacjent powinien powstrzymać się od palenia papierosów oraz obfitego jedzenia i picia.

Na badanie zaleca się założenie wygodnego, niekrępującego ruchu  stroju oraz wygodnego sportowego obuwia. Należy także zabrać ze sobą wodę mineralną.

Próba wysiłkowa trwa około 30 minut.

Po wykonanym teście wysiłkowym lekarz omawia z pacjentem wynik i udziela zaleceń, co do dalszego postępowania.

Test wysiłkowy to badanie diagnostyczne przeznaczone nie tylko dla pacjentów z chorobami serca. Zaleca się wykonywanie testu wysiłkowego profilaktycznie, szczególnie u osób młodych uprawiających sport. Test wysiłkowy pozwala ocenić wydolność serca oraz ustalić bezpieczną granicę wysiłku fizycznego.

Wyślij zapytanie

[recaptcha]

Masz pytania? Napisz do nas[recaptcha]